Áhugaverðar tölur


Boðun:

Fjöldi dómþola í boðun til afplánunar óskb. fangelsisrefsing í lok hvers árs árin 1989-2014.

Innkomur:

Fjöldi þeirra sem hefja afplánun óskilorðsbundinnar fangelsisrefsingar, þar af konur, innan hvers árs árin 1995 - 10/4 2014.

 

Fjöldi dómþola sem hefja afplánun óskilorðsbundinnar fangelsisrefsingar alls og þar af í samfélagsþjónustu innan hvers árs árin 1995 - 10.4.2014.

Aldurskipting fanga sem hófu afplánun óskb. fang. refs. innan árs 2001 - 2010.

 

Fjöldi þeirra sem úrskurðaðir eru í gæsluvarðhald alls pr. ári, þar af erlendir ríkisborgarar, á ári hverju árin 1996 - 2013.

Meðaltalsfjöldi fanga og fjöldi fanga 1. september ár hvert:

Fjöldi fanga sem luku afplánun árin 1980 - 2013 eftir kynjum.

Fjöldi erlendra ríkisborgara í afplánun og gæslu:

(Yfirfarið 1. mars 2017.)

Varðandi reynslulausnir:

Fjöldi veittra reynslulausna innan hvers árs árin 2000 - 22. október 2008.

Fjöldi þeirra sem rjúfa skilyrði reynslulausna.

Fjöldi einstaklinga sem eru með reynslulausn 1. hvers mánaðar frá 1. janúar 1995 - 1. september 2006.

Náðanir:

Fjöldi einstaklinga sem veitt hefur verið náðun af óskb. fangelsisrefsingum og sektarrefsingum frá 1980 - 15/4 2010. (Endurskoðað 15/4 2011)

Samfélagsþjónusta:

Fjöldi einstaklinga sem eru í samfélagsþjónustu 1. hvers mánaðar frá upphafi eða frá 1. júlí 1995 - 1. júní 2009. Enduskoðað 20. júní 2009.

Varðandi ákærufrestanir:

Fjöldi ákærufrestana sem berast Fangelsismálastofnun, innan hvers árs, frá árinu 1989 til 2012 og þar af fjöldi þeirra sem eru á aldrinum 15 - 17 ára. Síðustu ár berast stofnuninni aðeins þær ákærufrestanir sem bundnar eru sérstökum skilyrðum. (Yfirfarið 4/1 2013).

Dómar:

Fjöldi refsinga þar sem dómþolar eru á aldrinum 15-17 ára við uppkvaðningu dóms árin 1986-5/9 2016 ásamt fjölda sektarrefsinga skv. viðurlagaákvörðun árin 1992-5/9 2016 (Staðan 5.9.2016).

Heildarrefsitími:

Heildarrefsitími (fangelsisár óskb. refsinga) sem berst Fangelsismálastofnun til fullnustu, í árum talið, innan hvers árs árin 1989-2013.

Ýmsar upplýsingar.

Ýmsar tölfræðilegar upplýsingar um fullnustu refsinga fyrir árin 2009 til 2013

Ýmsar tölfræðilegar upplýsingar um fullnustu refsinga fyrir árin 2000 til 2008

(Yfirfarið í ágúst 2009).

Rannsóknir:

RETUR - En nordisk undersögelse af recidiv blandt klienter i Kriminalforsorgen.

Norræn samanburðarrannsókn um endurkomur skjólstæðinga Fangelsismálastofnunar.

Úrdráttur á ensku: Abstract - Relapse study in the correctional services of the Nordic countries.

Norræn tölfræði:

Norræn tölfræði: Nordisk statistikk for kriminalomsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige 2011-2015. Ensk útgáfa: Nordic Statistics 2011-2015.

Norræn tölfræði: Nordisk statistikk for kriminalomsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige 2010-2014. Ensk útgáfa: Nordic Statistics 2010-2014.

Norræn tölfræði: Nordic Statistics 2009 - 2013.

Norræn tölfræði: Nordisk statistikk for kriminalomsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige 2008–2012. Ensk útgáfa: Nordic Statistics 2008 - 2012. 

Norræn tölfræði: Nordisk statistikk for kriminalomsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige 2006–2010. Ensk útgáfa: Nordic Statistics 2006 - 2010.

Nordisk statistikk for kriminalomsorgen i Danmark, Finland, Islan, Norege og Sverige 2004 - 2008. Sjá nánar. Ensk útgáfa: Nordic Statistics 2004 - 2008.

Nordisk statistikk for kriminalomsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige 2002 – 2006. Sjá nánar. Ensk útgáfa: Nordic Statistics 2001 - 2006. Sjá nánar samantekt.

Norræn tölfræði: Nordisk statistikk for kriminalomsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige 2001–2005. Ensk útgáfa: Nordic Statistics 2001 - 2005. Sjá nánar samantekt.

Senda grein