Efnisyfirlit

Fangelsismálastofnun ríkisins

Forsíða

Stofnunin

Fjármál

Starfsmenn

  Netföng

  Störf í boði

Fangavarðaskóli

Refsivörslukerfið

Efnisyfirlit vefsins

Lög og reglugerðir

Aðrar vefsíður

 

Fullnusta dóma

     Fangelsisrefsing óskilorðsbundin

          Boðun til afplánunar

          Afplánun í fangelsi

          Afplánun utan fangelsa

                Barnaverndarstofa

                Áfengismeðferð

                Sjúkrahús/Aðrar stofnanir

                Sólheimar

                Vernd

          Rafrænt eftirlit

          Reynslulausn

          Samfélagsþjónusta í stað fangelsisrefsingar

         

     Fangelsisrefsing skilorðsbundin 

     Sektarrefsing

     Sakarkostnaður

     Náðun

     Ákærufrestun

     Skilorðseftirlit

 

Fangelsi ríkisins

     Hegningarhúsið

     Fangelsið Kópavogsbraut 17 (lokað 22. maí 2015)

     Fangelsið Litla-Hrauni

     Fangelsið Kvíabryggju

     Fangelsið Akueyri

     Fangelsið Sogni

     Fangelsið Bitru (lokað 18. apríl 2012)

     Fangelsið Hólmsheiði, framkvæmdir

 

Fangavist

     Innkoma

     Hvað má hafa með sér

     Tómstundir

     Heimsóknir

     Leyfi úr refsivist    

     Meðferðarstarf

     Ýmis þjónusta

     Reglur

     Agaviðurlög

     Kæruleiðir

     Að afplánun lokinni

 

Gæsluvarðhald

     Einangrun

     Lausagæsla

 

Samfélagsþjónusta

     Í stað fangelsisrefsingar

     Í stað vararefsingar

                                  

Spurningar og svör 

Rannsóknir/Greinar

Ársskýrslur

     Ársskýrsla 2003

     Ársskýrsla 2002

     Ársskýrsla 2001

     Ársskýrsla 2000

     Ársskýrsla 1999

     Ársskýrsla 1998

 

Áhugaverðar tölur

Vörur sem seldar eru á Litla-Hrauni

Senda grein