Fullnusta refsidóma

Samkvæmt 5. gr. laga um fullnustu refsinga nr. 15/2016 sér Fangelsismálastofnun um fullnustu refsinga og önnur verkefni í samræmi við ákvæði laganna og reglugerðum sem settar eru samkvæmt þeim. Má þar m.a. nefna eftirlit með þeim sem frestað er ákæru gegn, dæmdir eru skilorðsbundið, fá skilorðsbunda reynslulausn, náðun, frestun afplánunar og samfélagsþjónustu. Þá hefur Fangelsismálastofnun umsjón með rekstri fangelsa.

Stofnuninni berast til fullnustu dómar, viðurlagaákvarðanir og árituð sektarboð. Fangelsismálastofnun framsendir lögreglustjórum sektarrefsingar til fullnustu sbr. 1. mgr. 87. gr. laga um fullnustu refsinga nr. 15/2016.

Um tölulegar upplýsingar vísast til ársskýrslna stofnunarinnar.

Senda grein