Fangelsismálastofnun leitar að reyndum mannauðsstjóra til starfa.

Mannauðsstjóri

Mannauðsstjóri mun leiða mannauðsmál stofnunarinnar og heyrir starfið undir rekstrar- og fjármálasvið.
Hjá Fangelsismálastofnun starfa samtals 125 starfsmenn. Rekstrareiningar stofnunarinnar eru sex talsins þ.e. fimm fangelsi á mismunandi stöðum á landinu ásamt aðalskrifstofu sem staðsett er á Seltjarnarnesi.

Helstu verkefni og ábyrgð

- Þróun, viðhald og eftirfylgni mannauðsstefnu
- Ráðgjöf til stjórnenda og starfsmanna
- Þróun, umsjón og viðhald starfsmannahandbókar
- Undirbúningur, skipulag og umsjón með ráðningum og starfslokum starfsmanna
- Skipulagning og aðstoð við móttöku nýrra starfsmanna og þjálfun þeirra
- Skipulagning og aðstoð vegna starfsmannasamtala og frammistöðumats
- Umsjón og frágangur á skipunum og setningum fangavarða
- Umsjón með starfsþróun og fræðslu starfsmanna

Hæfnikröfur

- Menntun í mannauðsstjórnun, vinnusálfræði eða sambærileg menntun
- Reynsla af mannauðsmálum skilyrði
- Þekking og reynsla á opinberri stjórnsýslu æskileg
- Reynsla af launavinnslu æskileg
- Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
- Leiðtogahæfni og geta til að hvetja aðra til árangurs
- Sjálfstæði í störfum, faglegur metnaður, frumkvæði og góð skipulagshæfni
- Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Kjarafélag viðskipta- og hagfræðinga hafa gert.
Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá. Hvetjum jafnt konur sem karlar að sækja um starfið.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.


Fylla skal út umsóknir á heimasíðu fangelsismálastofnunar www.fangelsi.is eða www.starfatorg.is

Starfshlutfall er 100 %
Umsóknarfrestur er til og með 04.02.2019

Nánari upplýsingar veitir

Jakob Magnússon- Jakob@fangelsi.is - 520 5000
Páll Egill Winkel- pw@fangelsi.is - 520 5000


FMS Fang.stofn, yfirstjórn
Austurströnd 5
170 Seltjarnarnes


Sækja um starf Til baka