Lögfræðingur - Fangelsismálastofnun

Lögfræðingur - Fangelsismálastofnun

Fangelsismálastofnun óskar eftir öflugum lögfræðingi til starfa á fullnustusvið stofnunarinnar.

Hjá Fangelsismálastofnun starfa alls um 120 starfsmenn á sex mismunandi starfsstöðum, fimm fangelsum og skrifstofu. Viðkomandi verður staðsettur á skrifstofu stofnunarinnar að Austurströnd.

Helstu verkefni og ábyrgð

Umsjón með verkefnum tengdum afplánun utan fangelsa, s.s samfélagsþjónustu, rafrænu eftirliti, afplánun á áfangaheimilum o.fl
Önnur lögfræðileg verkefni tengd fullnustu refsinga
Ráðgjöf og fræðsla við fangelsi tengd málefnum fanga
Þverfagleg vinna með öðrum sviðum stofnunarinnar

Hæfnikröfur

Embættis- eða meistarapróf í lögfræði
Góð þekking á sviði stjórnsýsluréttar
Reynsla á sviði fullnustukerfis er kostur
Gott vald á íslensku og færni í að tjá sig í ræðu og riti
Lipurð í mannlegum samskiptum
Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum, sveigjanleiki og skipulagshæfni

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Stéttarfélag lögfræðinga hafa gert.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Athygli skal vakin á því að áður en að ráðningu kemur skal umsækjandi, að fengnu samþykki hans, undirgangast bakgrunnsskoðun skv. 10.gr. laga nr. 15/2016 um fullnustu refsinga.

Öll kyn eru hvött til þess að sækja um starfið.

www.fangelsi.is

Starfshlutfall er 100 %
Umsóknarfrestur er til og með 01.07.2019

Nánari upplýsingar veitir

Erla Kristín Árnadóttir- erla@fangelsi.is - 520 5000
Sigurveig Helga Jónsdóttir- helga@fangelsi.is - 520 5000


FMS Fang.stofn, yfirstjórn
Austurströnd 5
170 Seltjarnarnes


Sækja um starf Til baka