Fangelsið Kvíabryggju

Kvíabryggja
350 Grundarfirði
Sími: 520 5980 
Netfang: vardstjorikv@fangelsi.is
Sjá kort

Forstöðumaður fangelsisins er Birgir Guðmundsson. 

Fangelsið er staðsett á jörðinni Kvíabryggju á Snæfellsnesi og hefur verið starfrækt frá árinu 1963. Frá árinu 1955 var rekið þar vinnuhæli fyrir feður sem skulduðu barnameðlög. Á árinu 2007 var byggt við fangelsið og nú er hægt að hýsa þar 22 fanga. Fangelsið er skilgreint sem opið fangelsi, þar eru hvorki rimlar fyrir gluggum né heldur er svæðið öðru vísi afgirt en venjuleg sveitabýli. Í fangelsinu er rúmgóð setustofa, eldhús, borðstofa og góður æfingasalur. Fangar sjá um matseld. Góð aðstaða er til vinnu og líkamsræktar. 

Fangar í fangelsinu þurfa að vera tilbúnir til að takast á við vímuefnavanda sinn og taka þátt í endurhæfingaráætlun og stunda vinnu eða nám.

Í fangelsinu starfa 14 starfsmenn, forstöðumaður, fulltrúi á skrifstofu og fangaverðir á þrískiptum vöktum. 

Vinna fanga

Verkefni í fangavinnu eru eftirfarandi:

  • Bústörf m.a. við sauðfjárbúskap
  • Viðhald 
  • Þrif
  • Tilfallandi verkefni

Nám

Í fangelsinu geta fangar stundað fjarnám undir handleiðslu námsráðgjafa. 

Náms- og starfsráðgjöf

Meginmarkmið náms- og starfsráðgjafar er að efla vitund einstaklinga um hæfileika sína, viðhorf og áhuga þannig að þeir geti notið sín í námi og starfi. Ráðgjöfinni er ætlað að auðvelda fólki, á hvaða aldri sem er og við hvaða aðstæður sem er, að átta sig á styrkleikum sínum, færni og áhuga til að eiga hægara með að ákveða stefnu í námi og starfi. Allir fangar geta leitað til náms- og starfsráðgjafa allan afplánunartímann í netfangið: klara@fsu.is