Lög og reglugerðir

Lög um fullnustu refsinga nr. 15 23. mars 2016 (Gildistaka 30. mars 2016)    

     Execution of Sentences Act no 15  23 March 2016

Reglugerð um að afplánun sakhæfra barna nr. 533/2015

Reglugerð um einkennisbúninga og merki fangavarða, forstöðumanna fangelsanna og forstjóra Fangelsismálastofnun ríkisins nr. 828/2012

Reglugerð um fullnustu refsinga nr. 240/2018

      Regulation on the Execution of Sentences no 240/2018

Reglugerð um menntun fangavarða nr. 347/2007

Reglugerð um þóknun fyrir vinnu og nám og dagpeninga til fanga

Reglur fangelsa nr. 600/2016

Reglur um afplánun undir rafrænu eftirliti nr. 601/2016

------------------------------------------------------------------------------

Almenn hegningarlög nr. 19/1940  (á ensku)

Lög vegna aðildar Íslands að Evrópusamningi um varnir gegn pyndingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu nr. 15/1990

Lög um alþjóðlega samvinnu um fullnustu refsidóma nr. 56/1993

Lög um fjarskipti nr. 81/2003

Lög um fullnustu refsidóma, sem kveðnir hafa verið upp í Danmörku, Finnlandi, Noregi eða Svíþjóð, o.fl. nr. 69/1963 

Lög um handtöku og afhendingu manna til og frá Íslandi vegna refsiverðra verknaða á grundvelli handtökuskipunar nr. 51/2016

Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018

Lög um vinnslu persónuupplýsinga í löggæslutilgangi nr. 75/2019

Lög um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994 

Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008  (Law on criminal procedure 88/2008 - Exerpts)

Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996

Lög um útlendinga nr. 80/2016

Stjórnsýslulög nr. 37/1993

Umferðarlög nr. 77/2019

Upplýsingalög nr. 140/2012

-------------------------------------------------------------------------------

Leiðbeiningar um málskostnað í opinberum málum