Lög og reglugerðir

Lög um fullnustu refsinga nr. 15 23. mars 2016 (Gildistaka 30. mars 2016)

      Lög nr. 98/2021 um breytingu á lögum um fullnustu refsinga nr. 15/2016 (samfélagsþjónusta og reynslulausn) (Gildistaka 10. júlí 2021)    ( á ensku

     Execution of Sentences Act no 15  23 March 2016

Reglugerð um að afplánun sakhæfra barna nr. 533/2015

Reglugerð um einkennisbúninga og merki fangavarða, forstöðumanna fangelsanna og forstjóra Fangelsismálastofnun ríkisins nr. 828/2012

Reglugerð um fullnustu refsinga nr. 240/2018

      Regulation on the Execution of Sentences no 240/2018

Reglugerð um menntun fangavarða nr. 347/2007

Reglugerð um þóknun fyrir vinnu og nám og dagpeninga til fanga

Reglur fangelsa nr. 600/2016

Reglur um afplánun undir rafrænu eftirliti nr. 601/2016

------------------------------------------------------------------------------

Almenn hegningarlög nr. 19/1940  (á ensku)

Lög vegna aðildar Íslands að Evrópusamningi um varnir gegn pyndingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu nr. 15/1990

Lög um alþjóðlega samvinnu um fullnustu refsidóma nr. 56/1993

Lög um fjarskipti nr. 81/2003

Lög um fullnustu refsidóma, sem kveðnir hafa verið upp í Danmörku, Finnlandi, Noregi eða Svíþjóð, o.fl. nr. 69/1963 

Lög um handtöku og afhendingu manna til og frá Íslandi vegna refsiverðra verknaða á grundvelli handtökuskipunar nr. 51/2016

Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018

Lög um vinnslu persónuupplýsinga í löggæslutilgangi nr. 75/2019

Lög um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994 

Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008  (Law on criminal procedure 88/2008 - Exerpts)

Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996

Lög um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna nr. 86/2021

Lög um útlendinga nr. 80/2016

Stjórnsýslulög nr. 37/1993

Umferðarlög nr. 77/2019

Upplýsingalög nr. 140/2012

-------------------------------------------------------------------------------

Leiðbeiningar um málskostnað í opinberum málum