Sérfræðingur tæknimál

Sérfræðingur tæknimál

Fangelsismálastofnun óskar eftir öflugum sérfræðingi í tæknimálum til starfa hjá stofnunni. Sérfræðingur tæknimála heyrir undir sviðsstjóra rekstrar- og fjármála.


Hjá Fangelsismálastofnun starfa alls um 140 starfsmenn á fimm mismunandi starfsstöðum, fjórum fangelsum og aðalskrifstofu. Viðkomandi mun hafa yfirumsjón með fjölbreyttum tæknimálum þvert á stofnunina.


Við viljum ráða jákvæðan, metnaðarfullan og þjónustulipran einstakling sem er lausnamiðaður og skipulagður. Viðkomandi þarf að hafa yfirgripsmikla þekkingu á upplýsingatækni ásamt góðri reynslu af rekstri og umsjón tölvu- og netkerfa. Helstu þættir sem viðkomandi einstaklingur hefur umsjón og eftirlit með í samstarfi við birgja eru m.a. netþjónar, ýmis tölvubúnaður starfsmanna, símkerfi, sjónvarpskerfi, öryggismyndavélakerfi, aðgangastýrikerfi, loftræstikerfi, kassakerfi í verslunum fangelsanna ásamt ýmsum hugbúnaðakerfum s.s. frá One Systems, DK og Ferli.

Helstu verkefni og ábyrgð

Yfirumsjón með rekstri og viðhaldi tæknimálum stofnunarinnar

Ábyrgð á stafrænum lausnum í þjónustu stofnunarinnar

Samskipti við utanaðkomandi þjónustuaðila

Ráðgjöf við yfirstjórn stofnunarinnar varðandi lausnir og framþróun tækni sem getur stuðlað að hagræðingu og betra starfsumhverfi í fangelsiskerfinu.

Fræðsla og þjálfun til starfsmanna varðandi upplýsingatækni, tækni og öryggisbúnað

Hæfnikröfur

Menntun sem nýtist í starfi æskileg

Yfirgripsmikil reynsla af sambærilegum störfum

Þekking á upplýsingaöryggi, gæðaferlum og gagnastýringu

Reynsla af verkefnastýringu í upplýsingatækni og breytingastjórnun

Mikil færni í mannlegum samskiptum og hæfileikar til samstarfs

Frumkvæði, skipulagsfærni og sjálfstæði í vinnubrögðum

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.
Um framtíðarstarf er að ræða og fullt starf. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.


Athygli skal vakin á því að áður en að ráðningu kemur skal umsækjandi, að fengnu samþykki hans, undirgangast bakgrunnsskoðun skv. 10.gr. laga nr. 15/2016 um fullnustu refsinga.


Allir áhugasamir eru hvattir til að sækja um, óháð kyni og uppruna.

Starfshlutfall er 100 %
Umsóknarfrestur er til og með 28.01.2021

Nánari upplýsingar veitir

Jakob Magnússon- Jakob@fangelsi.is - 520 5006
Sigurveig Helga Jónsdóttir- helga@fangelsi.is - 520 5009


FMS Fangelsismálastofnun ríkisins (06501)
Austurströnd 5
170 Seltjarnarnes


Sækja um starf Til baka